İnsanların ekonomik sahadaki faaliyetlerinin çok büyük çoğunluğu bugün için hukuk sahasında ticari faaliyetler olarak nitelendirilmektedir. Gittikçe karmaşıklaşan ticari ilişkiler, bunlara ilişkin ihtilafların önceden öngörülebilmeleri ve buna göre önlem alınmasını zorunlu kıldığı gibi, ticari faaliyetlerden kaynaklanan ihtilafların çözümlenmesi noktasında da daha dikkatli bir şekilde değerlendirme yapılmasını gerekli kılmaktadır. Enterpro Danışmanlık, ticaret hukuku alanında uzmanlaşmış ekibi ile ticaret hukuku alanında genel hukuki danışmanlık hizmeti sunulması, ticari ilişkilere yönelik sözleşme, protokol, ihtar, ihbar vs. hukuki metinlerin hazırlanması, ticari uygulamalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi ve bu alanda gerekli her türlü hukuki desteğin verilmesi hususlarında ve özellikle;

 • Ticari işletme hukuku
  • Şirketler hukuku
  • Ticari şirketlerin alım ve satımı
  • Alacak Davası
  • İtirazın İptali Davası
  • Menfi Tespit Davası
  • Hisse devir işlemleri, şirket devir ve birleşmeleri
  • Ortaklık sözleşmeleri
  • Tasfiye
  • Kıymetli evrak hukuku

alanlarında uzman ve deneyimli kadrosu ile şirketlere etkin ve sonuç odaklı hukuki danışmanlık ve dava takibi hizmetleri sunmaktadır.