Ülkemizde Vergi Sistemi`nin karmaşık bir yapıya sahip olması ve birçok önemli konuda uygulama birliği bulunmaması nedeniyle idare ile şirketler arasında ciddi ihtilaflar yaşanabilmektedir.

Vergi uygulamaları sırasında şirketler ile idare arasında ortaya çıkan görüş ve uygulama farklılıkları nedeniyle doğan ilave vergi ve cezalar ile benzeri konuların çözümlenmesi tarafların yaklaşımına bağlı olarak, uzlaşma yöntemi ya da yargı yolu ile olabilmektedir.

Vergi konusu ve buna bağlı uyuşmazlıklar ve çözüm yolları bir uzmanlık konusudur. Enterpro Danışmanlık olarak alanında uzman Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve kamuda mevzuat ve uygulama tecrübesine sahip eski Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Hukukçulardan oluşan profesyonel bir kadro ile yargı yoluna başvurma, uyuşmazlık konusu olayın incelenmesi aşamasında, uyuşmazlık konusuna ilişkin vergi mevzuatı uygulamaları ve vergi mevzuatında öngörülen çözüm yolları ve dava açma, gerekli başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanması aşamalarında danışmanlık hizmetleri vermektedir.


Enterpro Danışmanlık bu alanda aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

 • Vergi incelemeleri konusunda danışmanlık hizmetleri
 • Hukuki açıdan vergi uyuşmazlıkları konusunda uzlaşma veya dava açma kararının değerlendirmesi
 • Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve benzer diğer vergiler çerçevesinde idarece yapılan tarh, tahakkuk, tahsil ve ceza uygulamalarından kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklarda uzlaşma veya dava yoluna başvurulması.
 • Vergisel planlamaların hukuki boyutları ve vergi denetimlerine yönelik hukuki destek sağlanması,
 • Şirketler arası işlemler, kaynak transferleri, hissedarlarla yapılan işlemler gibi özel işlemlerden kaynaklanan vergisel uyuşmazlıklar konusunda danışmanlık hizmetinin verilmesi.
 • Vergi hukuku mevzuatındaki güncel değişim konusunda gerekli hukuki bilgi ve desteğinin sunulması,
 • Uzlaşmaya ilişkin danışmanlık hizmeti,
 • Vergi ihtilafına düşmesi halinde, uzlaşma komisyonu ve mahkeme müracaatlarının ve dilekçelerin hazırlanması,
 • Vergi dava dilekçelerinin hazırlanması konuşunda danışmanlık hizmeti,
 • Vergi İdaresine yapılacak özelge başvurularının hazırlanması, sonuçların analizi ve yorumlanmasına yönelik danışmanlık hizmeti,
 • “İhtirazi Kayıtla Beyan” yapılabilecek durumlarda danışmanlık