2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda (İİK), 7101 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonrasında “iflasın ertelenmesi” uygulamasına son verilerek yerine Konkordato uygulaması hayata geçirilmiştir.

Aslında Konkordato uygulaması önceden beri var olan bir müessese olmasına rağmen 7101 sayılı Kanun kapsamında yapılan değişiklikler ile daha kolay ve uygulanabilir hale getirilmiştir.

15.03.2018 tarih ve 30361 sayılı Resmî Gazete ’de yayınlanan ve yayımı tarihinde yürürlüğe giren söz konusu düzenleme ile, sermaye şirketleri ve kooperatiflerin borçlarının bir plan dahilinde ve alacaklılarla uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması, bu sayede muhtemel bir iflastan kurtarılması amaçlanmaktadır.

Mart 2018 tarihinde iflas erteleme ibaresi kanundan kaldırılmasıyla Konkordato süreci daha işlevsel hale getirilmiştir.

Borçlu ve alacaklıların müzakeresi sonucunda yapılan anlaşma ve mahkemece bu anlaşma onaylandıktan sonra, taraflar arasında bağlayıcı olması ve sorunların bu şekilde çözülmesi daha uygun görülmüştür.

Mahkeme, konkordato tasdiki vermek için bazı şartların yerine getirilip getirilmediğine bakar. Konkordato onayı için alacaklılara teklif edilen tutarın, borçlunun kaynakları ile orantılı olması gereklidir.

İmtiyazlı alacaklılara, alacaklarının tamamının ödenmesi gerekir ve verilen mühlet içinde konkordato komiserinin izniyle akdedilmiş borçların ödenmesinin, alacaklı taraf bundan açıkça vazgeçmedikçe yeterli ve makul bir teminat miktarına bağlanmış olması gerekir.

Konkordato tasdikinin hukuksal sürecinin harcamaları ile konkordatonun tasdik edilmesi sonucunda alacaklıların alacağı para üzerinden alınacak harcın, tasdik edilme kararı verilmeden önce, borçlu tarafından mahkemelerin veznesine yatırılmış olması gerekir.

Enterpro Danışmanlık; Konkordato projesinin hazırlanması sürecinde durumu en iyi şekilde yönetmek amacıyla uzman ekibimizin desteğiyle süreci daha kolay yürütebilirsiniz.

Konkordato sürecinde alacaklı firmalar için konkordato projesinin uygun olup olmadığının incelenmesi ve müdahil olma şartlarının değerlendirilmesi de önemlidir, bu süreçlerde hizmet vermekte olan deneyimli ekibimizden danışmanlık alabilirsiniz.