KVKK nedir? KVKK kanunu kapsamında; veri toplayan tüm kuruluşların verilerin korunması, işlenmesi, paylaşılması, imhası, yönetilmesi ve erişim sorumluluklarını kapsayan tüm sınır ve kuralları Kişisel Verilen Korunması Kanunu’na bağlıdır. Bu kanuna kısaca KVKK denir.

Kişisel verilerin işlenmesinde, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esaslar, bu kanun ile düzenlenmiştir. Müşteri bilgisi barındıran her kurumsal yapı, bu kanuna tabiidir.

Kişisel Verilerin Korunması, temel insan haklarından biri olan özel hayatın gizliliği ile doğrudan ilişkilidir. Türkiye’de KVKK öncesinde, Kişisel Verilerin Korunması ile ilgili kurallar, Türk Ceza Kanunu, Anayasa ve diğer çevre mevzuat ile belirlenmekteydi. 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, bu alandaki en önemli ve yaptırımları en ağır yasal düzenlemedir.

Sadece hukuksal ya da teknik alanda değil; hukuk, teknik ve idari KVKK gerekliliklerini bütünsel olarak değerlendirip hizmet sunuyoruz. İhtiyaç duyduğunuz hizmetleri sizinle birlikte belirliyor, böylece size özel danışmanlık süreçleri geliştiriyoruz.

 “KVKK: VERBİS’e kayıt, belirli kriterleri taşıyan veri sorumluları için, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uyum ise bütün veri sorumluları için bir yükümlülüktür.”

Enterpro Danışmanlık, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında şirketlerde veri işleme ve saklama ile verilerin güvenliği ile ilgili VERBİS’e kayıt ve veri envanteri oluşturma aşamasında ve sonrasında sizlere danışmanlık sunuyor.